Γυναίκα που κρατά τα μαλλιά της, ενώ κοιτάζει απευθείας στην κάμερα χαμογελώντας.