Γυναίκα με μακριά καστανά μαλλιά που κοιτάζει απευθείας στην κάμερα χαμογελώντας.