Skip to content

Warunki korzystania ze strony internetowej

1. Zastrzeżenia co do Członków

 

Członkostwo w Dove Digital zostało opracowane z myślą o osobach powyżej 13 roku życia. Członkowie powinni przestrzegać niniejszego Kodeksu Postępowania i ponosić odpowiedzialność za wszystkie działania i treści, które zamieszczają na stronie internetowej. 

 

2. Działania niedozwolone 

 

Naruszenie Kodeksu Postępowania może skutkować odebraniem dostępu do serwisu, lub skasowaniem treści bez powiadomienia o tym fakcie.

 

3. W żadnym wypadku nie jest dozwolone dodawanie, ani użytkowanie w ramach serwisu w jakikolwiek inny sposób treści, które:

 

podżegają, nawołują lub przedstawiają pornografię, nagość, nieprzyzwoitość, wulgarność, nieprzyzwoity język, nienawiść, fanatyzm, rasizm lub bezpodstawną przemoc,

 

w błędny sposób przedstawiają źródło jakichkolwiek dodawanych treści, łącznie z ośmieszaniem innej osoby lub podmiotu,

 

zapewniają lub tworzą linki do stron zewnętrznych, które naruszają Kodeks Postępowania,

 

mają na celu wyrządzenie szkody lub wyzyskiwanie niepełnoletnich w jakikolwiek sposób,

 

mają na celu pozyskiwanie lub zbieranie danych osobowych nieletnich (każdej osoby poniżej 18 roku życia), m.in. imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru telefonu czy nazwy ich szkoły.

 

naruszają czyjąkolwiek prywatność poprzez próby gromadzenia, zbierania, przechowywania lub publikowania informacji prywatnych lub danych osobowych takich jak hasła, dane dotyczące konta, numery kart kredytowych, adresów i innych informacji kontaktowych bez uprzedniej wiedzy danej osoby i jej zgody,

 

są nielegalne i naruszają prawa na szczeblu lokalnym bądź krajowym, które obowiązują w lokalizacji użytkownika; dotyczy to m.in. pornografii dziecięcej, środków farmakologicznych zarejestrowanych jako nielegalne, posługiwanie się materiałami chronionymi prawem autorskim i intelektualnym, które nie należą do danej osoby,

 

mają na celu zastraszanie, śledzenie, zniesławienie, oszustwo, poniżanie, dyskryminację lub zawstydzanie osoby lub grupy osób z jakiejkolwiek przyczyny; m.in. ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie, orientację seksualną, rasę lub religię; lub zachęcają do tego innych,

 

mają na celu uszkodzenie komputera innej osoby, lub umożliwienie innym nielegalnego dostępu do oprogramowania lub obejście zabezpieczeń stron internetowych lub serwerów, m.in. poprzez spamowanie,

 

mają na celu ośmieszanie pracowników firmy Unilever, a także jej przedstawicieli, kierowników, moderatora strony internetowej, innego użytkownika czy kogokolwiek innego, jakimikolwiek sposobami.

 

4. Unieważnienie i rozwiązanie 

 

Unilever zastrzega sobie prawo do przeglądania i usuwania treści i serwisów stworzonych przez użytkowników według własnego uznania, a także do usuwania postów lub odmowy dostępu użytkownikom, których zachowanie zostanie uznane za niestosowne. 

 

5. Prawa i obowiązki

 

Zachęcamy naszych Członków, aby nie udostępniali informacji, które mogłyby zostać wykorzystane przez inne osoby w celu wyrządzenia im krzywdy, a rodziców do tego, aby byli świadomi działań ich dzieci w internecie tak, by zapewnić im bezpieczeństwo online.

 

Unilever nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści dodawane przez użytkowników czy ich działania. Decyzja o wyświetlaniu treści innych użytkowników i nawiązywaniu z nimi kontaktu jest indywidualna i doradzamy w tym zakresie rozwagę. 

 

Unilever zastrzega sobie prawo do rozszerzenia bądź zmiany Kodeksu Postępowania w każdej chwili, bez uprzedniego powiadomienia i zachęca do okresowego sprawdzania niniejszych wskazań, aby postępować zgodnie z nimi. 

 

Dziękujemy za dołączenie do Dove Digital i stosowanie się do Kodeksu Postępowania!