TRESemmé | Sản phẩm Skip to content

Các Sản phẩm Chăm sóc Tóc

Thiết lập lại các quy tắc và đảo ngược thói quen của bạn! Sử dụng dầu xả trước, dầu gội sau để có mái tóc phồng giữ nếp.

Thiết lập lại các quy tắc và đảo ngược thói quen của bạn! Dầu xả trước, dầu gội sau để có mái tóc bồng bềnh như mây.

Danh sách sản phẩm

Tôi đang tìm kiếm
( 8 sản phẩm )

Xem kiểu tóc phù hợp với loại tóc của bạn