Một người mẫu với tóc mái cắt ngang lông mày đang nhìn chăm chú vào ống kính